Σ'αγαπώ.

2019-01-06 30
2019-01-06 31
2019-01-06 82
2019-01-05 4
人生不断在走下坡路何时能到达底线何时能觉悟何时能触底反弹 2019-01-05
我的生活备受打击 2019-01-04
论治愈系音乐 在我的世界里 治愈系三个字起的是反作用 越是治愈越是让我觉得痛苦 因为它治愈的是别人 而不是我 我想放弃,彻底放开 可是我不能像有些人那样 那么有毅力那么洒脱 下不了决心 无法面对现实 虽然不逃避 但是也不想面对 于是现实就这样一次次的折磨我 也是治愈系反而让我看了心情更坏 让我讨厌我自己 讨厌过去的我 讨厌一切 治愈系有毒 以后不再看 2018-12-23
我感觉我病了,太幸福的瞬间对我来说倒是毒药。明明已经失去,那一刻或者有些时候,总觉得生活在梦里,似乎那些悲剧从来没有发生过。强烈的现实和梦境的交换,让我觉得头开始越来越痛,心开始越来越疼,也许这就是离婚的后遗症。下半辈子或许会一直如此。 2018-12-18
奶奶的人行横道是个bug,今天差点追尾停车让行的车,那有盲区,要么就撞人了……开车太冲了…前面几辆车一档,根本不知道那是人行横道……以后要减速了…吓了个半死…以后开车一定要减速减速再减速! 2018-12-12
自我安慰+想象 Rules of Resumption / Restoration As was discussed before, I won’t take care of your parents, even if they are sick or dead, or any of your relatives and you don’t have to take care of mine either. Face my/your own parents bravely. When we’re together, no relative of any side will be allowed... 2018-12-09
2018-12-09 296
2018-12-07 51
2018-12-05 51
2018-12-03 113
2018-11-29 120
什么时候我才能改变优柔寡断的性格 2018-11-17 1
2018-11-05 250
爱得好累也许是我又被排除了想联系邱老师可是怕她嫌弃我昨晚很早联系她她都要睡觉了所以我觉得我的期望又高了我又开始了怀疑还是看开点吧那么好的女孩是不会看得上我的 2018-10-29
莫名其妙睡不着 2018-10-24
2018-10-24 1290
Ang dalawa ay ibinuklod sa kasal noong Setyembre 1 =The couple was sealed in marriage on September 1, 2010. 2018-10-05
Mahal kita, aking anak na babae. I love you, my daughter. 2018-10-05
Tagalog 2018-10-5 Ang mahabang paglalakbay ay nagsimula sa isang hakbang. =A journey of a thousand miles begins with a single step =千里之行,始于足下。 2018-10-05
Ngayon ay magiging isang magandang araw.=Today is a good day. 2018-10-04
2018-09-09
2018-09-09 1
2018-08-30
TOP

© 幺秀冻懵了 | Powered by LOFTER